17 thg 1, 2014


                                                               Một sớm mai hồng...
                                           
                                             ...chuyến xe đời người đã dưa bạn di đi mãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét