17 thg 9, 2012

Âm Phủ Động - Ngũ Hành Sơn (1825)

Cầu Nại Hà võng xuống...
 Tuổi con gì...gâu gâu
 Con cọp bên đường nghỉ chân
Con dâu tuổi trâu
 Trước cửa Động Âm Phủ


 Gặp Phật Mẫu Ngàn Tay
Thiên thai giới
 Cân Thiên lý đứng trước vị Phán quan
"Thiên võng khôi khôi,sơ nhi bất lậu"
 Địa Tạng Bảo tòa- Thập điện Minh Vương
Điều Thiện - Ác trong vòng quay nhân quả
Thập điện Minh Vương.    Photo Viet DungRa khỏi động Âm phủ rồi mừng quá xá !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét